Ga naar content

Garantie

Garantie

Zorg dat u het product inclusief aankoopbewijs en met het juiste retourformulier naar ons terugstuurd. Let op dat u uw pakket aangetekend verstuurd en goed verpakt. Denk er ook aan dat zowel het product als de verpakking in orginele staat moeten zijn.

✓ Spyderco garandeert dat al onze originele producten vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap.

✓ Deze garantie dekt geen verlies, diefstal of enige schade veroorzaakt door ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, onjuiste behandeling, wijzigingen, verwaarlozing, onjuist slijpen, normale slijtage of reparaties die zijn uitgevoerd door een service die niet is geautoriseerd door Spyderco, Inc.

✓ Gevolgschade of incidentele schade kan niet worden verhaald onder deze garantie. 

✓ Spyderco's messen worden door getrainde technici met exacte toleranties geassembleerd, dus we ontmoedigen eindgebruikers om onze messen te demonteren of af te stellen. Als een mes op de juiste manier is gedemonteerd en weer in elkaar is gezet - om de goede mechanische functie te behouden - blijft deze garantie volledig van kracht. Als een mes echter zodanig is gedemonteerd en weer in elkaar gezet dat, naar het oordeel van Spyderco, de goede mechanische functie van het mes in gevaar is gebracht, valt dit niet meer onder de garantie.

✓ De garantie van Spyderco is alleen van toepassing op originele, ongewijzigde Spyderco-componenten. Aftermarket-onderdelen en accessoires die aan uw mes zijn toegevoegd, vallen niet onder onze garantie, evenmin als Spyderco-componenten die op enigerlei wijze zijn gewijzigd of aangepast. Als, naar het oordeel van Spyderco, de installatie van een aftermarket-onderdeel of de wijziging van een origineel Spyderco-fabrieksonderdeel op enigerlei wijze de goede mechanische functie van het mes in gevaar heeft gebracht, valt het mes niet langer onder de garantie.

✓Gebroken, verloren of verbogen metalen clips vallen doorgaans niet onder de garantie van Spyderco. 

✓ Als uw Spyderco-product niet functioneert zoals het is ontworpen, zullen we de staat ervan onderzoeken wanneer het wordt geretourneerd aan Spyderco, Inc. en de oorzaak van het defect zal worden bepaald.

✓ Als we vaststellen dat er een defect is in de fabricage, het materiaal of het vakmanschap van uw Spyderco-product, zal Spyderco, Inc. dat product repareren of vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model of een exemplaar van gelijke waarde. De waarde van het product is gebaseerd op de door de fabrikant voorgestelde verkoopprijs, zoals gepubliceerd door Spyderco, Inc.

✓ Als wordt vastgesteld dat het probleem met een geretourneerd product wordt veroorzaakt door andere redenen dan een defect in fabricage, materiaal of vakmanschap, zal Spyderco, Inc. bepalen of het product kan worden gerepareerd en een gratis schatting geven van de reparatiekosten. Na autorisatie en ontvangst van de betaling voor de reparatie en retourzending van het product, zullen wij de reparatie uitvoeren.

✓ Als Spyderco niet in staat is de conditie van een mes te verbeteren, zullen we het aan u retourneren met de aanbeveling om het niet meer te gebruiken. Alle kosten in verband met verzending van het product zijn voor rekening van de klant.

Advies van een expert nodig?